Jakość wody: czy woda w kranie jest bezpieczna?

Jakość wody: czy woda w kranie jest bezpieczna?

Opublikowano 30/04/2019

Chcesz mieć lepszą wodę w domu? Skontaktuj się z nami »

Musisz się wciąż nawadniać - to jasne - ale czy woda z kranu w Twoim domu jest bezpieczna? Zależy to od wielu czynników, m.in. od tego, czy jest to woda miejska, czy studzienna. W jaki sposób ocenić jakość wody w domu? Co może się stać, jeśli spożywa się wodę odstającą od norm zdrowotnych?

Wodę uważa się za bezpieczną, jeśli pochodzi z lokalnych wodociągów. Kiedy woda pitna opuszcza oczyszczalnię w drodze do domu, musi spełniać surowe normy bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że twoja woda jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń, a jedynie że poziom ewentualnych zanieczyszczeń nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Oczywiście mogą się zdarzyć wypadki, zwłaszcza w drodze z oczyszczalni do Twojego domu. Jeśli dopływ wody zostanie zanieczyszczony przez coś, co może spowodować chorobę, dostawca musi natychmiast Cię o tym poinformować.

AdobeStock 197031508

Jakość wody: jakie zanieczyszczenia znajdują się w wodzie?

Woda może być zanieczyszczona na kilka sposobów. Może zawierać mikroorganizmy, takie jak bakterie i pasożyty, które dostają się do wody z ludzkich lub zwierzęcych fekaliów. Może zawierać chemikalia z odpadów przemysłowych lub z oprysków. Azotany stosowane w nawozach mogą przedostać się do wody wraz z odpływem do ziemi. Różne minerały, takie jak ołów lub rtęć, mogą przedostawać się do wody, czasami z naturalnych złóż pod ziemią, lub częściej z powodu niewłaściwego usuwania zanieczyszczeń. Z kolei ołów może przedostać się do wody pitnej przez stare rury.

Niektórzy ludzie mogą być bardziej podatni na potencjalne szkody spowodowane przez zanieczyszczenia wody, w tym:

 • Ludzie przechodzący chemioterapię.
 • Ludzie cierpiący na HIV / AIDS.
 • Pacjenci po przeszczepach.
 • Dzieci i niemowlęta.
 • Kobiety w ciąży.

AdobeStock 252920540

Każdy dostawca wody miejskiej ma obowiązek publikować okresowe raporty dotyczące jakości wody, w których informują skąd pochodzi woda i co w niej jest. W każdej chwili możesz otrzymać od lokalnego dostawcy wody informację na temat tego, co płynie w Twoim kranie. Wiele raportów można znaleźć w internecie. Jeśli masz jakieś pytania po przeczytaniu raportu, możesz zadzwonić do dostawcy wody, aby uzyskać więcej informacji.

Woda ze studni: co wpływa na jej jakość?

Dla wielu osób w Polsce prywatna studnia jest głównym źródłem wody pitnej w domu. Jakość wody z własnego ujęcia nie jest regulowana przepisami, więc odpowiedzialność za to, co w niej płynie, spoczywa w głównej mierze na właścicielu ujęcia. Na bezpieczeństwo wody może mieć wpływ wiele czynników, w tym:

 • jak zbudowano studnię
 • gdzie znajduje się studnia
 • jakość warstwy wodonośnej zasilającej studnię
 • Działalność człowieka w twojej okolicy i inne.

Zaleca się, aby regularnie testować wodę ze studni, co najmniej raz do roku, aby mieć pewność, że nie dostało się do niej nic niepożądanego.  

AdobeStock 53225213

Skutki zdrowotne picia zanieczyszczonej wody

To, w jaki sposób zanieczyszczona woda wpływa na zdrowie, zależy od rodzaju zanieczyszczeń. Na przykład:

 • Azotany mogą zanieczyszczać wodę i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla niemowląt. W jelitach azotany są przekształcane w azotyny, które uniemożliwiają krwi transportowanie tlenu. Enzym obecny w systemie starszych dzieci przywraca zdolność zanieczyszczonej krwi do przenoszenia tlenu.
 • Cryptosporidium jest patogenem czasami dostającym się do wody. Może powodować chorobę przewodu pokarmowego, która prowadzi nawet do śmierci.
 • Ołów może powodować zarówno fizyczne, jak i psychiczne problemy rozwojowe u niemowląt i dzieci. Dorośli, którzy pili wodę skażoną ołowiem przez wiele lat, mogą doświadczać problemów z nerkami i nadciśnienia.

Czy gotowanie zanieczyszczonej wody czyni ją bezpieczną do picia? To zależy od zanieczyszczenia. Wrząca woda może zabić zarazki, ale nie ma to wpływu na ołów, azotany i pestycydy. A ponieważ wrzenie zmniejsza objętość wody, zwiększa stężenie tych zanieczyszczeń.

AdobeStock 138664729

Sposoby na poprawę jakości wody

Aby zwiększyć bezpieczeństwo wody pitnej, często używa się w domu filtrów do wody. Istnieją cztery główne rodzaje:

 • Filtry z węglem aktywowanym mogą usuwać pewne zanieczyszczenia organiczne, które wpływają na smak i zapach.
 • Niektóre systemy są również zaprojektowane do usuwania produktów ubocznych chlorowania, rozpuszczalników i pestycydów lub niektórych metali, takich jak miedź lub ołów. Są to specjalne filtry podkranowe, stosowane punktowo.
 • Zmiękczacze jonowymienne mogą usuwać wapń i magnez, które powodują, że woda jest twarda i osadza się w całym domu w postaci kamienia.
 • Odżelaziacze stosowane do wody studziennej, pozbawiają ją żelaza, manganu, amoniaku i siarkowodoru, czyli najczęstszych zanieczyszczeń występujących w wodzie z własnego ujęcia.

Żaden system nie usunie wszystkich zanieczyszczeń wody. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zainstalować system, musisz najpierw przetestować wodę, aby dowiedzieć się, co się w niej znajduje. Bez względu na to, który system filtrowania wody wybierzesz, musisz dbać o eksploatację urządzenia, zwłaszcza w przypadku wymiennych wkładów w podkranowych filtrach. W przeciwnym razie zanieczyszczenia nagromadzą się w filtrze. Ważne jest, aby wiedzieć, że domowy filtr do wody nie chroni w 100% przed wodą uznaną za niebezpieczną. Jeśli dojdzie do skażenia w Twojej okolicy, stosuj się do rad lokalnych dostawców wodnych, dopóki woda nie zostanie ponownie uznana za bezpieczną.

 

powrót do bieżących aktualności

Wyślij zapytanie
_Common.PrivatePolicyAccept