W EcoWater Systems koncentrujemy się na poprawie jakości wody, z której korzystają nasi Klienci w domach. Dbamy o poprawę ich jakości życia i zapewniamy poczucie wyjątkowego komfortu. Jednak nie zapominamy o tych, dla których swobodny dostęp do wody wciąż jest nieosiągalnym luksusem. Edukujemy i sami zobowiązujemy się do odpowiedzialnego korzystania z wody, a globalne problemy, takie jak zanieczyszczenie i niedobór wody, traktujemy jako obszary, w których mamy obowiązek pomagać.

Ludzie żyją bez czystej wody pitnej głównie w krajach rozwijających się Afryki, Ameryki Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Kobiety i dzieci na tamtych terenach są zmuszone poświęcać kilka godzin dziennie, aby zdobyć choć niewielką ilość wody ze stawów lub rzek oddalonych o wiele kilometrów od miejsca, w którym żyją. Co gorsza, ta woda wcale nie jest czysta i nierzadko prowadzi do skażenia organizmu, a nawet śmierci, zwłaszcza wśród dzieci.

Fotolia 221479148 L

  • Według Organizacji Narodów Zjednoczonych za 7 lat dwie trzecie ludności świata będzie żyło w trudnych warunkach wodnych.
  • Ponad 2 miliardy ludzi na całym świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej w domu.
  • Co 11 osoba na całym świecie nie ma dostępu do czystej wody w ogóle, nie tylko w domu.
  • 1/3 światowej populacji wciąż nie ma zapewnionych podstawowych warunków sanitarnych.
  • Każdego dnia prawie 1000 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i brakiem higieny.

Zapewniliśmy uczniom szkoły w Dagon Seikkan w Birmie dostęp do czystej wody

Każdy człowiek ma prawo do życia w higienicznych i bezpiecznych warunkach, zapewniających mu prawidłowy rozwój, dlatego postanowiliśmy działać i sfinansować budowę studni w Birmie w Azji. Projekt zrealizowaliśmy pod koniec 2018 roku we współpracy z Vision du Monde, która jest francuskim oddziałem międzynarodowej organizacji charytatywnej World Vision, z 65-letnim doświadczeniem w zwalczaniu ubóstwa na całym świecie. World Vision prowadzi największy na świecie, finansowany ze środków prywatnych, program poprawy warunków wodnych i sanitarnych na terenach dotkniętych ubóstwem. Dziś World Vision pomaga 4 milionom dzieci w prawie 100 krajach. Docierają z czystą wodą do jednej nowej osoby co 10 sekund. Co ważne, organizacja zapewnia nie tylko infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, pracuje również z osobami, którym pomagają, uczą ich, jak konserwować zbudowane instalacje wodne i sanitarne.

Nasza studnia powstała w Dagon Seikkan, okręgu miejskim w Birmie (Mjanmie), gdzie prawie 20% ludności nie ma dostępu do wody pitnej, zwłaszcza w porze suchej. Prawie 50% dzieci poniżej 5. roku życia cierpi na biegunkę. Populacja w Dagon Seikkan gwałtownie rośnie, ponieważ jest teraz strefą zurbanizowaną. A wzrost demograficzny oznacza większe zapotrzebowanie na wodę. Oto jak wyglądały poszczególne etapy budowy studni w Dagon Seikkan:

Photo 1Photo 3

Photo 3 retouchPhoto 4

photo 6

Naszym celem było zapewnienie dostępu do czystej wody uczniom miejscowej szkoły podstawowej i poprawa standardów higienicznych oraz zdrowotnych. Dzieci mają teraz nową studnię, zbiornik na wodę i system zaopatrzenia w wodę do mycia rąk oraz sanitariaty. Pozwoli im to żyć zdrowiej, godniej i bezpieczniej. 

Poza budową studni dołączyliśmy do United Nations Global Compact. Jest to inicjatywa ONZ, która zachęca przedsiębiorstwa na całym świecie do przyjmowania zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie polityk oraz do dzielenia się najlepszymi praktykami. United Nations Global Compact to największa na świecie korporacyjna inicjatywa na rzecz społecznej odpowiedzialności, skupiająca ponad 6.000 firm ze 135 krajów. EcoWater Systems jest pierwszym producentem zmiękczaczy wody w tej prestiżowej grupie.

Nasze działania opisujemy w mediach społecznościowych jako #WellDone. Każdy Klient, Pracownik EcoWater i Autoryzowany Partner są częścią tej akcji. Mamy nadzieję, że grupa zwolenników #WellDone będzie systematycznie rosnąć, a wraz z nią wzrośnie szansa na godne warunki do życia dla osób, które dziś nie mogą sobie pozwolić na luksus, jakim jest swobodny dostęp do czystej i bezpiecznej wody.

Każdy zakupiony zmiękczacz EcoWater to pomoc dla potrzebujących

Kupując nasze zmiękczacze, przyczyniasz się do wsparcia naszego projektu humanitarnego i pomocy dla tych, którzy pochodzą z terenów dotkniętych niedoborem wody. Będąc naszym Klientem i wspierając akcję #Welldone, zapewniasz im czystą wodę i urządzenia sanitarne, które pomagają zmniejszyć śmiertelność dzieci spowodowaną zanieczyszczoną wodą, wspierają edukację najmłodszych oraz pomagają poprawić warunki pracy i nauki. Będąc naszym Klientem, zmieniasz ich życie na lepsze.

Wyślij zapytanie
_Common.PrivatePolicyAccept