Informacja o prawach autorskich

Wszystkie prawa zastrzeżone.  Teksty, fragmenty, grafika i animacje są chronione prawem autorskim.  Wykorzystywanie ich jest możliwe tylko za zgodą EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. 

O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronie ecowater.pl są zastrzeżone. 

Strona ecowater.pl została przygotowana z należytą starannością. Jednak EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. nie gwarantuje, że strona nie zawiera błędów, które mogły powstać w szczególności na skutek błędów ludzkich lub innych czynników. Z tego powodu EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne użycie treści tej strony w szczególności za treści które pośrednio lub bezpośrednio spowodowały jakiekolwiek straty w wyniku ich użycia. Treść strony nie stanowi informacji o obowiązującym stanie prawnym lub faktycznym. Treść strony stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska EcoWater Systems Poland Sp. z o .o. w szczególności w jakimkolwiek stanie faktycznym lub prawnym. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na stronie. 

EcoWater Systems Poland zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie ecowater.pl w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym. 

Strona ecowater.pl zawiera linki do innych stron WWW z tym, że EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.

Wyślij zapytanie
_Common.PrivatePolicyAccept