Uzdatnianie wody studziennej a wodociągowej

Uzdatnianie wody studziennej a wodociągowej

Opublikowano 03/07/2016

Chcesz mieć lepszą wodę w domu? Skontaktuj się z nami »

Jak dobrać właściwe urządzenie do uzdatniania wody w domu?

Urządzenie do zmiękczania wody musi dobrać specjalista. Najpierw jednak na pewno zada Ci kilka podstawowych pytań, które są niezbędne do właściwego doboru produktu. Możesz spodziewać się pytań, które określą jakość i ilość używanej przez Ciebie wody, z podziałem na wodę wodociągową i studzienną:

1) W przypadku wody wodociągowej

 • twardość ogólna wody lub nazwa miejscowości (dostępne są publiczne dane o twardości wody na wybranym terenie)
 • liczba osób i łazienek w domu

2) W przypadku wody z ujęcia własnego (studni)

 • wyniki badania wody w laboratorium Sanepidu lub innym laboratorium uprawnionym do badania wody pitnej pod kątem parametrów:
 • bakterie typu coli i typu fekalnego
 • twardość ogólna 
 • żelazo 
 • mangan 
 • amoniak 
 • azotyny  
 • azotany 
 • chlorki 
 • siarczany 
 • odczyn pH 
 • utlenialność 
 • przewodnictwo 
 • barwa 
 • mętność 
 • zapach (jeśli nie jest akceptowalny, dokładne określenie jego pochodzenia) 

W wielu laboratoriach wystarczy określić do jakich celów ma być używana woda: do picia lub na cele socjalno-bytowe. Wówczas bada się tylko niezbędne parametry.

 • głębokość studni
 • liczba osób i łazienek w domu
 • materiał, z którego wykonano instalację

Zwykle laboratoria umieszczają na swoich stronach wytyczne odnośnie pobierania i transportu próbek wody - koniecznie się z nimi zapoznaj. Są to bardzo ważne informacje, ponieważ to, w jakim stanie dostarczysz próbkę wody na miejsca badania, ma istotny wpływ na późniejsze wyniki.
W przypadku badania wody pod kątem mikrobiologicznym należy pamiętać o tym, że pojemniki (opakowane w papier) do badania mikrobiologicznego wody należy pobrać w punkcie przyjmowania próbek wody.
Pobrane próbki wody najlepiej dostarczyć do laboratorium od rana, w dniu pobrania.

Przeczytaj więcej o naszych produktach:

powrót do bieżących aktualności

Wyślij zapytanie
_Common.PrivatePolicyAccept